อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก

แถลงการณ์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกPosted on 20 March 2019
WWF Thailand logo
WWF Thailand logo
© WWF Thailand

 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก) ขอแสดงความชื่นชมกระบวนการทางอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่สามารถดำเนินคดีผู้กระทำความผิด กรณีการจับกุม นายเปรมชัย กรรณสูต และพรรคพวกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเหตุเกิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ
 
จากคำพิพากษาของศาลในกรณีดังกล่าว ถือเป็นชัยชนะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อพิสูจน์ความเข้มแข็งของอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก รวมถึงกระบวนการยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาตัดสินคดี ด้วยความโปร่งใสไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกสถานะของผู้กระทำความผิด WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำพิพากษาจะถือเป็นที่สิ้นสุดแม้ในกระบวนการยื่นอุทธรณ์ในศาลชั้นต่อไป
 
ทั้งนี้ WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ขอแสดงความชื่นชม คุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกและคณะเจ้าหน้าที่ สำหรับความกล้าหาญ และการทำงานอย่างสุจริต เที่ยงตรง ที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีนี้ รวมถึงขอแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานต้นสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ร่วมต่อสู้และทำงานอย่างมืออาชีพตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี เพื่อนำกรณีนี้อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกสู่กระบวนการยุติธรรม นอกจากนั้น สถาบันศาลยังได้พิสูจน์ให้เห็นประจักษ์ว่าเป็นองค์กรสาธารณะที่ใช้อำนาจตุลาการ ในการธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องทางอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโดยไม่มีข้อยกเว้น
 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการในชั้นอุทธรณ์อาจดำเนินต่อไป และในฐานะองค์กรอนุรักษ์ WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก จะยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดร่วมกับประชาชนชาวไทย เพื่อรอให้คำพิพากษาเป็นที่สุด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมถึงองค์กร และหน่วยงานที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทำงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก
 
ท้ายที่สุด WWF อัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นปรากฎการณ์ที่นักอนุรักษ์ชาวไทย ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้กรณีดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศ ด้วยการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการล่าสัตว์ที่ผิดอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุก ซึ่งวันนี้ผลการพิพากษาคดี มิได้ถือเป็นเพียงแค่ชัยชนะ แต่เป็นการทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนประเทศในงานด้านการอนุรักษ์ที่คู่ขนานไปกับการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกโลกใอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกี้ ในฐานะองค์กรอนุรักษ์ การปกป้องทุกชีวิตอัพเกรดเกมยิงปลา|ยิงปลามหาสนุกผืนป่าไทย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่จะธำรงรักษารวมทั้งส่งมอบพื้นที่ธรรมชาติอันอุดสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สู่คนรุ่นหลังต่อไป

 
WWF Thailand logo
WWF Thailand logo
© WWF Thailand Enlarge